vineri, 16 martie 2018

TERAPIE NARATIVĂ - 1/2018

Mirosul şarpelui de baltă


       Ani de-a rândul am luat - şi încă iau - apă de băut dintr-o fântână situată la marginea unui islaz. I se spune şi, nu ştiu cât de corect, „arteziană”, deoarece curge non-stop, fără ajutorul vreunei pompe. Ca să ajung la ea, ies din oraş pe şoseaua spre nord, către dealuri - Podişul Getic, cum scria odinioară în manualul de Geografie, clasa a IV-a. Traversez râul Potop, din grozăvenia căruia a rămas doar numele; apa scursă pe albia lui abia atinge debitul unui pârâu, mai din plin adunându-se la vreme ploioasă. După câteva case şi-un teren de sport, urmează o porţiune de islaz, pe dreapta, şi ogoare pe stânga. Satul Arsuri se aşterne la vreo doi kilometri, premers de drumul ce duce la saivanul vitelor şi la pădurea - odinioară celebră şi de nepătruns - cu acelaşi nume. Un şanţ enorm colectează apele pluviale din vatra satului şi însoţeşte şoseaua, pe partea stângă. Sălcii pletoase, sălbăticite, jupuite de vijelii umbresc malul dinspre ogoare, dându-i înfăţişare picturală de zăvoi bucolic. Asta dacă priveşti de la distanţă. De aproape însă, lipsa de grijă a omului, vizibilă în hăţişul de mărăcini şi-n mizeriile înghesuite pe suprafaţa lichidului nămolos, face ca toamna, iarna şi primăvara, liziera să capete un aer fantast, demn de prozele romantice. Sau mai degrabă de roman gotic, dat fiind că vântul şuieră câteodată înfiorător prin crengile uscate.

      Merg la fântână cu patru bidoane de plastic. Mijloc de locomoţie - bicicleta. Fac o plimbare; apa e un pretext rezonabil. Şi nu de puţine ori, la întoarcere păşesc pe lângă velociped, pe trotuarul întins de-a lungul şanţului între cele două localităţi, fracţii ale aceleiaşi unităţi administrative. Nu m-am lăsat niciodată sedus de atitudini războinice contra nesimţirii umane generalizate, ale cărei „produse” abundă şi pe malul tranşeului sus-pomenit. Când am putut, am curăţit eu. Dar ce poate face un om singur contra unei turme? Dezolat de neputinţă, m-am resemnat încercând să văd numai părţile frumoase. Ici o tufă de măceş; dincolo un pâlc de papură; florile albastre ale vreunui ciulin necopt; mâţişorii parfumaţi ai sălciilor, primăvara; cântecul broaştelor în zile anume predestinate de „Stăpânul cel fără de margini peste marginile lumii”, vorba Poetului... Şi-am constatat că mă împlinesc sufleteşte când admir natura; scriu o banalitate, sigur; şi e musai să mi-o repet, fiindcă timpul ce mi s-a dat e tot mai puţin şi mai preţios, ca să-l cheltuiesc detestând. La urma urmei, cum să dispreţuieşti Natura, chiar dacă Omul, parte a Naturii şi el, o strică, inconştient şi continuu, de când fiinţează?

      Într-o zi de aprilie veneam agale de la izvor şi sorbeam nesăţios arome de pământ reavăn, de muguri explodaţi pe crengi, de iarbă ţâşnită impertinent. Canalul îşi etala macabra sumă de gunoaie. Recipiente de plastic, pamperşi, ambalaje greu de reciclat natural, ale mărfurilor ce umplu supermagazinele, cutii de carton din cele mai diverse - iată câteva reziduuri ce fac fala câmpurilor verzi de-altădată, regretate de nostalgici, blamate de propagandiştii noilor politici corecte, bine stipendiaţi în propria lor prostie. Bătea vântul subţire dinspre sud-vest, iar eu înaintam cumva contra lui, fără să simt efortul. Şi deodată mi-a umplut nările un miros de mâl putred, de fund de baltă, de ierburi năboite în apă tulbure şi rece. Am recunoscut imediat mireasma din copilărie ce-mi trezeşte simţurile la intervale lungi şi seci, pe care nu ştiu cum să o descriu exact - dacă se poate descrie! Nici poetic nu cred că pot să o transpun în pagina fişierului electronic; n-am încercat, e drept, să scriu cu pixul pe o coală de hârtie, clasic. Dar ştiu de la ce anume provenea: de la un şarpe mort!

       Era vara lui 1964, împlinisem opt ani. Cred că nu mă înşel, o să vedeţi mai jos de ce. În vara aia tineretul din sat pierdea timpul „la Vad”, un loc viran, niciodată cultivat, pe uliţa Sârbilor, între gospodăria lui Ion al lui Valter şi Dispensar. Dispensarul funcţiona în casa căpitanului Paulian, confiscată de „regimul puterii populare”, după „fuga” Regelui, al cărui ostaş devotat fusese şi ofiţerul în cauză, plătind cu închisoarea credinţa jurată legal „capului” oştirii. Iarna, „la Vad” se netezea cel mai bun derdeluş din vatra satului. Acolo mi-am rupt două perechi de cizme cauciucate (mai apoi, plăcându-ne muzica rock, le ziceam cauciocate, pricepeţi la ce băteam apropo!), dându-mă cu sania întins pe burtă, cu picioarele ferm ţinute oblic, nu sprijinite pe tălpice, botul încălţărilor slujind ca mecanism empiric de frânare. Primăvara şi vara, iarba măruntă, crescută des, era păscută în silă de vaci. Am scris „în silă” nu ca să comit vreo figură de stil, ci pentru că pe pajişte hălăduiau gâştele Ariticăi (ea ţinea cârdul cel mai mare) şi ale altor vecini, murdărind covorul verde cu gâneaţ, colorat în altă nuanţă de verde. Pornită din drumul vag pietruit, fâşia de pământ înierbată cobora ca un dreptunghi până pe malul Neajlovului, unindu-se prin dosul curţii Dispensarului cu islazul aproximativ triunghiular întins de acolo până spre Dealul Ţipoia (denumit aşa după proprietarul cu acelaşi nume - probabil pictorul, vreun frate ori văr -, al cărui conac fusese demolat înainte de colectivizare, iar livada rasă din rădăcini).

      Am zis că aproape toată suflarea tânără a satului toca frunză la câini. Unii păzeau vacile, alţii jucau ţurca. Fetele coseau sau împleteau, după priceperea lor, băieţii scotoceau malurile râului sau ale heleşteului din spatele Dispensarului. Misterios ca un lac din prozele romantice germane (citite de mine cu voluptate ciudată cam peste vreun deceniu), ochiul acela cu apă rece, limpede şi întunecată ca oglinda morţii, a rămas etalonul toposului damnat, deşi - slavă Domnului! - nimeni nu s-a înecat în el, nimeni nu şi-a pierdut acolo bijuterii sau lucruri valoroase. Nici ca ascunzătoare n-a folosit, când nea Radu lui Iorgu şi-a azvârlit într-o noapte carabina pe care „uitase” să o predea, când cu ordinul conceput de „organele în drept”, ca să dezarmeze subtil pe ultimii - şi ascunşii - „duşmani ai poporului”. Asta se întâmpla pe la sfârşitul anilor 1950. Nea Radu fusese pârât de „prieteni” că are două puşti, nu doar una, cea de vânătoare, deţinută legal. Nu-i folosise la nimic nici carnetul de comunist (erau destui înscrişi de complezenţă, iar „tovarăşii” cunoşteau bine „atitudinea” fiecăruia), nici starea de invalid de război, cu piciorul pus în proteză (rănit însă pe frontul de Est, nu celălalt!), nici „funcţia” de pândar al averii Statului, pentru care probabil căpătase dreptul să poarte armă. Care drept nu se dădea oricui. Cu toate astea, când n-a mai fost sigur de ascunzătoarea în care dosise puşca ZB de 7,92, a aruncat-o în heleşteu. Cine l-a văzut? Nu se ştie. Cert e că la câteva zile Miliţia a scos aproape tot satul şi-a băgat oamenii în apă să caute arma cu căngi, cu furci, cu greble, cu beţe, cu mâinile goale. N-a durat mult până au găsit-o. Patul de lemn era intact, la fel şi vaselina de pe ţeavă. Cum a scăpat nea Radu de pedeapsă, e altă poveste...

      În vara lui 1964, unchiul Nelu, fratele mamei, terminase armata şi se plimba ţanţoş printre fete, ca Făt-frumos (era cu adevărat frumos, fotografiile stau dovadă!) căutându-şi, înainte să-şi caute serviciu, viitoarea mireasă. Ionica lui Aurică Fafioc, o blondă cu pielea cafenie ca frunza nucului de toamnă, pusese ochii săi verzi pe el, drept care eu mă bucuram de-o sâcâitoare atenţie.

      - Îmi dai mie pe unchi-tău, Nelu? - mă întreba ea de câte ori uitam să ocolesc pe departe, şi-o întâlneam pe drum. În ziua aceea stătea pe iarbă, lângă alte fete, în vreme ce noi, copii de şcoala primară, băteam o minge de cârpă printre vaci. Auzind întrebarea Ionicăi, vărul meu Ilie al lui Moga, viitor inginer TCM la Fabrica de frigidere, m-a sfătuit să-i răspund aşa:

      - Dacă îi dai un toc!

     Se miră Ilie şi-acum că am reţinut replica pe care el o auzise de la un flăcău, Ionel al lui Ganea, mort de tuberculoză în floarea vârstei. Câte întâmplări am petrecut în valea Neajlovului din vatra satului nostru, încă nespartă de tractoare? Cine le mai ţine minte! Şi ce semnificaţie le pot găsi? Cum ar fi întâmplarea cu şarpele mort, al cărui miros mă urmăreşte intermitent!...

     Deşi învăţasem să înot la şapte ani, după ce Taica mă aruncase în apă, sub sălciile Gligorului, chiar în dreptul heleşteului de la Dispensar, abia la zece am început să umblu cu undiţa pe Neajlov. Şarpele desemna o prezenţă obişnuită în lumea copilului care eram. Zona noastră nu pria celor veninoşi. Or fi fost sau ba, spaima de ei persista în mentalul colectiv şi pe cei mai mulţi ne determina să fugim de reptilă, când o vedeam. Eu nu mă temeam de jivină, cu toate că îmi producea scârbă, la fel ca şi azi. Am omorât vreo câteva de-a lungul anilor, împins de repulsia ancestrală, căreia nu i-am căutat antidot. În lumea rustică din care provin, să omori un şarpe era ceva tot atât de firesc şi necesar precum a hrăni un câine. Nu ştiu dacă din acel univers provine îndemnul „calcă-l pe cap ca pe şarpe”, neîndoielnic e că fapta se petrecea des în fiecare vară, până când respectivele vietăţi, majoritatea neveninoase, s-au împuţinat, chiar au dispărut. Încerc să mă simt vinovat într-o oarecare măsură, judecându-mă pe mine, cel de alaltăieri, prin optica zilelor astea sărăcite. Mă judec... Dar balanţa nu se înclină în nicio parte, pesemne că nu eu trebuie să cumpănesc. Sau nu e acum timpul cântăririi?

      Am părăsit-o pe Ionica lui Fafioc în clipa când ceata băieţilor de pe malul heleşteului s-a lansat, cu exclamaţii îndârjite de uluire şi spaimă, în urmărirea unui şarpe. Îl descoperise Nicu lui Pogon, un băiat cu patru ani mai mare ca mine. De omorât, l-a omorât altul, cred că Mitică al lui Sticlă, neînduplecat în asemenea ocazii şi nemilos cu cei vădit mai mici, indiferent că erau animale sau oameni. (Mi-amintesc fără plăcere cum ne băga cu capul sub apă, acest Mitică - Dumnezeu să-l ierte, că e mort de mult! -, urcându-se cu picioarele pe umerii sau capul nostru, când ne prindea la scăldat în zona sa de acţiune, bentul de pe Ioneasca, lângă podul de la Neajlovel...) Era un şarpe lung şi gros, unul dintre cei rar văzuţi, găsiţi şi omorâţi la noi. Să fi măsurat doi metri? Nu sunt capabil să estimez. Ne-am înşiruit toţi băieţii în urma lui Nicu. Fiindcă el dibuise reptila, lui i-a fost încredinţată moartă. El a rupt o crăcană de salcie şi a prins cu ea şarpele de mijloc. L-a ridicat în aer şi a pornit prin sat, să-l arate curioşilor. Ne ţineam după el. Bătea vântul numit pe-atunci Băltăreţul, care n-a mai bătut după ce „specialiştii” agriculturii comuniste au secat bălţile din lunca Dunării (detaliu aflat de la istoricul Ion Nania). Zăresc şi azi, cu ochii minţii, crengile moi ale sălciilor de pe malul heleşteului, turtite de pala vântoasă, văd luciul de culoarea oţelului cum se încreţeşte sub vânt, văd frunzele unor salcâmi scuturate violent la înălţimea la care noi ajungeam doar cu privirea. Şi aud limpede glasul cuiva din sat - al cui să fi fost oare?

      - Băăă, nu mai plimba şarpele aşa, că se pune pe vântoasă de-o să usuce tot!

     Era o superstiţie a cărei provenienţă n-am cercetat-o. Să fi fost ea specifică doar satului meu? N-aş băga mâna în foc. Între cele multe legate de mitica reptilă, stârnirea vântului prin purtarea în aer a uneia moarte mi se pare curată fandacsie. Coincidenţa manifestată atunci mi s-a întipărit în memorie fără greutate; din asta vă puteţi da seama că am fost lovit puternic la vârsta-mi crudă. Oroarea faţă de această vietate m-a însoţit permanent. Chiar şi documentarele televizate îmi provoacă dezgustul.

     Şi totuşi, un teribil de fericit vis a fost acela în care eu şi Taica, bunicul patern, priveam - şi-l primeam în curte ca pe-un fel de rudă - un şarpe uriaş, ridicat din pământ deasupra salcâmilor seculari din spatele casei. Cu toate că balaurul manifesta o atitudine protectoare faţă de noi, împietriserăm chiar pe locul unde, în ianuarie 1960, se afla boşca de coceni în peretele căreia bărbatul de şaizeci de ani neîmpliniţi se ascunsese de activiştii porniţi să-i convingă pe gospodari, argumentând cu bâta, „să se treacă la ge-a-ce. În vis nu mi-a fost nici frică, nici scârbă de şarpe; şi nici n-am insistat să decriptez semnificaţia neuitatei mele trăiri nocturne de-acum vreo cinci-şase ani...

     Nicu lui Pogon a lăsat jos băţul cu mortăciunea, plimbând-o prin ţărână ca pe-o funie. Avea faţa impenetrabilă; era, de altfel, un tip serios, care s-a rostuit în Bucureşti nu mult după ce-a terminat şcoala profesională, chiar înainte să-l ia în armată. Umbla desculţ, cu pantalonii de doc suflecaţi până sub genunchi, cu cămaşa scoasă din brăcinar. Îi văd - deşi nu l-am văzut de-o jumătate de veac şi n-o să-l revăd decât poate pe lumea cealaltă, unde s-a grăbit să plece - faţa spălăcită, cu ochi ca peruzeaua, cu fruntea boltită, cu părul rar şi cânepiu; îi aud vocea ca şoapta unui clopot de aramă subţire, învelit în velură. Nu reţin să fi spus atunci, când cu şarpele, vreo propoziţie anume; ştiu doar că se ferea de noi, părându-i-se că vrem să-l deposedăm de trofeul... - să-i zic cinegetic? Probabil că vreun băiat o fi exprimat dorinţa de a purta şi el băţul cu şarpele, iar ambiţia de-a fi singurul viteaz să-l fi îmbăţoşat pe Nicu, făcându-l distant...

      Alte amănunte ale faptelor înfăţişate aici pe scurt s-au pitit în scorburile memoriei. Pas de le găseşte! Nu s-a pierdut însă mirosul şarpelui mort. Dar pe el nu-l pot descrie, oricâte metafore şi înlănţuiri de cuvinte aş folosi. 

(HYPERION - NR. 1-2-3/2018)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu